SYMBOLBESKRIVNING

Varje produkt har symboler som förklarar produktens egenskaper.


Vikt visar materialets vikt per/m2 och stapeln är en indikation på hur kraftigt materialet är.
Visar vilket material produkten är gjord av.
EN 343. Skydd mot regn.
Standarden föreskriver testmetoder och krav på tyger och sömmar i plagg som är avsedda att skydda mot dåligt väder. Plaggen provas med avseende på vattentäthet och täthet mot vattenånga.
ISO 20471. Skyddskläder med god synbarhet.
Standarden föreskriver krav för kläder avsedda att göra användaren synlig i farliga situationer oavsett ljusförhållanden.
  EN ISO 14116. Skydd mot hetta och flamma.
Skydd mot värme och eldslågor. Standarden föreskriver krav på egenskaper i fråga om fl amspridning hos material och materialkombinationer som används i skyddskläder.
EN 388. Fysisk och mekanisk påverkan på handskar.
Standarden föreskriver egenskaper som nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållsfasthet och punkteringsmotstånd på hanskarna.
EN 374. Skydd mot microorganismer. 
Standarden föreskrider handskarnas prestanda i att skydda användaren mot microorganismer.

EN 1149-5. Skydd mot elektrostatiska egenskaper.
Standarden föreskriver krav på elektrostatiskt skydd och minskad risk för gnistbildning. Plagget skall användas som en del av ett totalt jordat system för att undvika laddningar.

Oljeresistent. 
Materialet i produkten är beständigt mot olja.

Köldbeständig. 
Produkten är motståndskraftigt mot kyla och bibehåller sin flexibilitet.