POSITIV UTVECKLING UNDER 2012, NU TAR VI NÄSTA STEG!

Ett år har gått sedan vi lanserade det nya Grundéns med ny profil, katalog och webb. Ett år som har varit mycket utmanande men som samtidigt har inneburit en fantastisk utveckling för oss. Efterfrågan ökade under hela 2012 och vid årets slut hade vi nått en försäljningsökning med drygt 25 %. Vi har tagit ett stort steg i rätt riktning att bli en fullskalig regnklädesleverantör för professionellt bruk. Att sedan Grundéns produkter dessutom hamnade mitt i modesvängen med exponering i de flesta modemagasin var givetvis också väldigt roligt!

Ny fabrik i Portugal
Utvecklingen under 2012 medförde en del leveransförseningar på vissa av våra produkter. För att undvika detta har vi nu vidtagit åtgärder för framtiden. Vi har främst investerat i en ny och större fabrik i 
Portugal där vi får betydligt större yta och bättre produktionskapacitet. Inflyttning har pågått under jul och nyår och den 14 januari startar vi produktionen. Den nya fabriken ligger i Lissabon och i närheten av vår gamla anläggning, vilket innebär att all vår erfarna personal flyttar med.

Förstärkt team
Under året har vi även förstärkt vår organisation på huvudkontoret i Sverige. Vi har välkomnat Magnus Hellström (inköps- och logistik-ansvarig), Helena Andersson (produktansvarig), Peter Davidsson (säljare), Fredrik Brunander (säljare) och Christin Tidstål (inne-säljare) till Grundéns teamet. Alla nya medarbetare har mångårig erfarenhet från textil och yrkesklädesbranschen.

Spännande nyheter
2013 kommer bli ett spännande år, vi har många nya produktutvecklingsprojekt på gång inom befintliga produktområden såsom Bygg & Anläggning och Yrkesfiske. Vi kommer även lansera helt nya produkter för yrkeskategorien Jord och Skogsbruk, så håll 
ögonen öppna!

Slutligen vill jag tacka för ett bra 2012 och ser fram mot ett mycket spännande 2013!

Tomas Theil, VD